Pagina niet gevonden

Bijlage A: Rechtmatigheid van de verwerking

Gebruik van persoonsgegevens onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming moet gerechtvaardigd zijn op basis van een van de toegestane rechtsgronden en we zijn verplicht deze rechtsgronden met betrekking tot elk gebruik in deze privacyverklaring toe te lichten.  Een uitleg van de reikwijdte van de beschikbare rechtsgronden vindt u [hier][link].  We vermelden de rechtsgronden om elk gebruik van uw gegevens naast het in de paragraaf “Gebruik van uw persoonsgegevens” van deze verklaring genoemde gebruik te rechtvaardigen.

Dit zijn de wettelijke hoofdgronden die ons gebruik van uw gegevens rechtvaardigen:

  • Toestemming: wanneer u erin hebt toegestemd dat wij uw gegevens gebruiken (u hebt voor een dergelijk gebruik een toestemmingsformulier ingevuld en u kunt op elk moment uw toestemming intrekken door middel van de optie “afmelden” in de e-mail die u hebt ontvangen of door contact op te nemen via het contactformulier).
  • Uitvoering van overeenkomst: wanneer uw gegevens nodig zijn om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of deze uit te kunnen voeren.
  • Wettelijke verplichting: wanneer we uw gegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • Gerechtvaardigde belangen: wanneer we uw gegevens gebruiken om een gerechtvaardigd belang te behartigen en onze redenen voor het gebruik zwaarder wegen dan enige inbreuk op uw rechten op gegevensbescherming.
  • Juridische vorderingen: wanneer uw gegevens nodig zijn zodat wij een vordering jegens u, ons of een derde partij kunnen verdedigen, uitoefenen of indienen.

Bijlage B

Website Naam van entiteit die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming / contactpersoon voor gegevensbescherming
ingenico.com INGENICO Group SA
Ingenico Terminals
ePayments
[email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions B.V. [email protected]
ingenico.fr Ingenico France [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions SAS [email protected]
ingenico.nl ePayments [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions B.V. [email protected]
ingenico.be ePayments
Ingenico e-Commerce Solutions
[email protected]
Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
Ingenico Financial Solutions [email protected]
ingenico.co.uk Ingenico (UK) Limited [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions Ltd [email protected]
ingenico.es Ingenico Iberia, S.L. [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions [email protected]
ingenico.de/payment-services Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
ingenico.de/smart-terminals Ingenico GmbH [email protected]
ingenico.de/epayments Ingenico e-Commerce Solutions GmbH

[email protected]

ingenico.de/marketing-solutions Ingenico Marketing Solutions GmbH [email protected]
ingenico.de/healthcare Ingenico Healthcare GmbH [email protected]
healthcare.ingenico.com Ingenico Healthcare/e-ID [email protected]
ingenico.at Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
ingenico.it Ingenico Italia S.p.A [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions [email protected]
ingenico.cz Ingenico CZ s.r.o. [email protected]
ingenico.pl Ingenico Polska [email protected]
ingenico.hu Ingenico Hungary contact.da[email protected]